Çocuk

Published on Kasım 23rd, 2022

0

Oya Ersoy: Son on yılda çocuk hak ihlallerinde artış var!

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, son yıllarda artan çocuğa yönelik istismar, çocuk işçi ölümleri, maruz kaldıkları şiddetteki artışı meclis gündemine taşıdı.

Avrupa Demokrat Haber Merkezi

Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına soru önergesi Meclis Başkanlığını da  araştırma önergesi vererek konunun takipçisi olacaklarını söyledi. 

Ersoy’un verdiği soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Son yıllarda çocuk haklarına yönelik hak ihlallerinde artışlar yaşanmaktadır. Çalışmak zorunda kalan çocukların iş kazaları sonrasında yaşamlarını yitirmesi, istismar edilmeleri hatta öldürülmeleri ne yazık ki günümüzde çocuklara yönelik tehditler arasında yer almaktadır. Türkiye nüfusunun %26,9’unu oluşturan çocukların sağlıklı beslenmesinden, eğitim hakkına barınmadan temiz bir çevrede yaşamaları çocuk hakları sözleşmesinde yer almasına rağmen gerekli hukuki ve öncelikli politikalar geliştirilmemektedir. Çocukların yaşam haklarının ellerinden alınmasının engellenmesi, istismar ve karşılaştıkları şiddetin önlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

                                                                                                            OYA ERSOY

                                                                                                İSTANBUL MİLLETVEKİLİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunda, ailenin, yapısı ve işlevleri bakımından alternatifsiz bir kurum olduğu, vatandaşlara sundukları hizmetlerin odağında ailenin desteklenmesi ve güçlendirilmesinin yer aldığı söylenmiştir.

Sunumda 2002’den bugüne kadar çocukların aileleri yanında sosyal ve ekonomik olarak desteklendiği, kurum bakımına alınarak koruyucu aile, evlat edindirme yoluyla bir aile ortamına verildiği ya da çocuk evlerinde bakıldığı açıklanmıştır. Açıklanan verilerde ise 2002’den bugüne kadar aile odaklı hizmetlerden yararlanan çocuk oranının yüzde 39’dan yüzde 91,8’e yükseldiği ve koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısının ise son 20 yılda 17 kat artarak 8 bin 793’e ulaştığı ifade edilmiştir.

Bakanlığın açıkladığı veriler, ülkede yaşanan derin yoksulluğun ve artan erkek şiddetinin çocukların yaşamlarına etkilerini göstermesi açısından manidardır. 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla açıklanan raporlara göre de çocuğa yönelik istismar ve şiddette artış yaşanmıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin (İSİG) yaptığı araştırmada, son 10 yılda en az 616 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir.2021 yılında ise erkekler 34 çocuğu öldürmüş, 208 kız ve erkek çocuğu istismar etmiştir. 2022 yılının ilk 9 ayında ise 36 çocuk erkekler tarafından öldürülmüş 205 çocuk istismar edilmiştir.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi tarafından açıklanan raporda ise 2017 ile 2021 yılları arasında toplam 132 çocuğun yaşam hakkının ihlal edildiği 385 çocuğun ise yaralandığı tespit edilmiştir. Çocukların savaşın olmadığı barış içerisinde yaşaması gerektiği uluslararası anlaşmalarda yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi devletlere; 15 yaşından küçük hiçbir çocuğun çatışmalarda yer almaması ve silahlı çatışma ortamlarında yaşamakta olan çocuklara özel koruma sağlanması yükümlülüğü yükler. Buna rağmen İstiklal Caddesi saldırısında hayatını kaybeden iki çocuğun isminin bombaların üzerine yazılması, üstelik Milli Savunma Bakanlığı tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yapılan sosyal medya paylaşımında üzerinde katledilen çocukların isminin yazıldığı bombaların fotoğraflarının paylaşılarak çocukların savaş ve yıkımın tarafı haline getirilmesi açıkça Çocuk Hakları Sözleşmesinin ihlalidir.

23 milyon olan çocuk sayısı Türkiye nüfusunun %26,9’unu oluşturmaktadır. Barınmadan, ulaşılabilir gıdaya, eğitimden, sağlığa ve yaşanılabilir bir çevreye kadar temel haklara çocukların erişebilir olması için bakanlığın politikalar hayata koyması gerekmektedir.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin 18. Maddesine göre “Anne bana bakım gözetim yetiştirme ile sorumlu ama devlet de anne babayı sorumluluklarını yerine getirebilmesi için desteklemekle yükümlü. Ama eğer anne baba bunu yerine getirmiyor ise, aynı zamanda da bundan çocuğun zarar görmesini engelleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür” şeklindedir. Bu nedenle Çocukların yaşam hakları başta olmak üzere gerekli koruyucu tedbirlerin alınması çocukların sosyal, psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçları dikkate alınarak çocuk öncelikli politikaların hayata geçirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde araştırma komisyonu kurulmalıdır.

Tags: , , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑